Bläddra i källkod

yaypwdpwd no respring needed

tags/v2.2.0
Viggo Lekdorf 4 år sedan
förälder
incheckning
4c780cf24d
3 ändrade filer med 7 tillägg och 7 borttagningar
 1. +3
  -3
    Tweak.xm
 2. +2
  -2
    cnonprefs/CNONRootListController.m
 3. +2
  -2
    cnonprefs/Resources/Root.plist

+ 3
- 3
Tweak.xm Visa fil

@@ -1,12 +1,12 @@
// respring function
@interface FBSystemService : NSObject
/*@interface FBSystemService : NSObject
+(id)sharedInstance;
-(void)exitAndRelaunch:(bool)arg1;
@end

static void RespringDevice() {
[[%c(FBSystemService) sharedInstance] exitAndRelaunch:YES];
}
}*/

// headers
@interface SBUILegibilityLabel : UIView
@@ -67,5 +67,5 @@ static void notificationCallback(CFNotificationCenterRef center, void *observer,
CFNotificationCenterAddObserver(CFNotificationCenterGetDarwinNotifyCenter(), NULL, notificationCallback, (CFStringRef)nsNotificationString, NULL, CFNotificationSuspensionBehaviorCoalesce);

// respring notification listener
CFNotificationCenterAddObserver(CFNotificationCenterGetDarwinNotifyCenter(), NULL, (CFNotificationCallback)RespringDevice, CFSTR("com.yaypixxo.cnon/respring"), NULL, CFNotificationSuspensionBehaviorDeliverImmediately);
//CFNotificationCenterAddObserver(CFNotificationCenterGetDarwinNotifyCenter(), NULL, (CFNotificationCallback)RespringDevice, CFSTR("com.yaypixxo.cnon/respring"), NULL, CFNotificationSuspensionBehaviorDeliverImmediately);
}

+ 2
- 2
cnonprefs/CNONRootListController.m Visa fil

@@ -36,9 +36,9 @@
}

// send respring notification
-(void)saveTapped {
-(void)apply {
[self.view endEditing:YES];
CFNotificationCenterPostNotification(CFNotificationCenterGetDarwinNotifyCenter(), CFSTR("com.yaypixxo.cnon/respring"), NULL, NULL, YES);
//CFNotificationCenterPostNotification(CFNotificationCenterGetDarwinNotifyCenter(), CFSTR("com.yaypixxo.cnon/respring"), NULL, NULL, YES);
}

@end

+ 2
- 2
cnonprefs/Resources/Root.plist Visa fil

@@ -42,9 +42,9 @@
<key>cell</key>
<string>PSButtonCell</string>
<key>action</key>
<string>saveTapped</string>
<string>apply</string>
<key>label</key>
<string>Respring</string>
<string>Apply</string>
</dict>
<dict>
<key>cell</key>

Laddar…
Avbryt
Spara