tweak to change the "custom no older notifications" text introduced in iOS 11 https://yaypixxo.com/depictions?p=com.yaypixxo.cnon
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 lines
489B

 1. Package: com.yaypixxo.cnon
 2. Name: CustomNoOlderNotifications
 3. Depends: mobilesubstrate, preferenceloader
 4. Version: 2.2.0
 5. Architecture: iphoneos-arm
 6. Description: Change the "No Older Notifications" text to a custom one!
 7. Icon: https://yaypixxo.com/assets/com.yaypixxo.cnon.png
 8. Depiction: https://yaypixxo.com/depictions?p=com.yaypixxo.cnon
 9. SileoDepiction: https://yaypixxo.com/sileo/com.yaypixxo.com
 10. Maintainer: YaYPIXXO <viggo@lekdorf.com>
 11. Author: YaYPIXXO <viggo@lekdorf.com>
 12. Section: Tweaks