Преглед на файлове

hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this)

tags/v1.1.3
Viggo Lekdorf преди 2 години
родител
ревизия
9a773da200
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Kage.plist

+ 1
- 1
Kage.plist Целия файл

@@ -1 +1 @@
{ Filter = { Bundles = ( "com.apple.springboard" ); }; }
{ Filter = { Bundles = ( "com.apple.springboard", "com.apple.CarPlayApp" ); }; }

Loading…
Отказ
Запис