hide/show/change stuff on the LS and HS https://github.com/viggou/Kage
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 lines
443B

 1. Package: com.yaypixxo.kage
 2. Name: Kage
 3. Depends: mobilesubstrate, preferenceloader
 4. Version: 1.1.3
 5. Architecture: iphoneos-arm
 6. Description: Show/hide/change LS and HS stuff
 7. Icon: https://yaypixxo.com/assets/com.yaypixxo.kage.png
 8. Depiction: https://yaypixxo.com/depictions?p=com.yaypixxo.kage
 9. SileoDepiction: https://yaypixxo.com/sileo/com.yaypixxo.kage
 10. Maintainer: YaYPIXXO <viggo@lekdorf.com>
 11. Author: YaYPIXXO <viggo@lekdorf.com>
 12. Section: Tweaks