substrate extension to make the app switcher cards square like the non-x iPhones
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Viggo Lekdorf b5ffc27f3a A12 and sileo depiction 2 lat temu
..
Resources add stuff 2 lat temu
Makefile A12 and sileo depiction 2 lat temu
SSXRootListController.h add stuff 2 lat temu
SSXRootListController.m add stuff 2 lat temu
entry.plist add stuff 2 lat temu