hide/show/change stuff on the LS and HS
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Viggo Lekdorf 9a773da200 hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) před 4 roky
kageprefs hide page dots před 4 roky
Kage.plist hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) před 4 roky
Makefile kage před 4 roky
README.md fix respring button před 4 roky
Tweak.x ughhhhhhhh před 4 roky
control control file update před 4 roky

README.md

Kage

Kage means cake in Danish

I really like cake

anyway, this tweak has a bunch of settings for hiding and showing stuff on the LS and HS.