hide/show/change stuff on the LS and HS
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Viggo Lekdorf 9a773da200 hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) 4 år sedan
kageprefs hide page dots 4 år sedan
Kage.plist hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) 4 år sedan
Makefile kage 4 år sedan
README.md fix respring button 4 år sedan
Tweak.x ughhhhhhhh 4 år sedan
control control file update 4 år sedan

README.md

Kage

Kage means cake in Danish

I really like cake

anyway, this tweak has a bunch of settings for hiding and showing stuff on the LS and HS.