hide/show/change stuff on the LS and HS
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Viggo Lekdorf 9a773da200 hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) 4 lat temu
kageprefs hide page dots 4 lat temu
Kage.plist hopefully this will fix carplaylabels (note to self remember to test this) 4 lat temu
Makefile kage 4 lat temu
README.md fix respring button 4 lat temu
Tweak.x ughhhhhhhh 4 lat temu
control control file update 4 lat temu

README.md

Kage

Kage means cake in Danish

I really like cake

anyway, this tweak has a bunch of settings for hiding and showing stuff on the LS and HS.